جمعه 8 مهر 1401 | Friday 30 September 2022
image

دیدار رئیس و اعضاء هئیت مدیره کانون با مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر

 

روز سه شنبه ، مورخ ۹۹/۱۱/۷ رئیس و اعضا هيئت مدیره‌ کانون وکلای دادگستری استان بوشهر،به همراه جناب آقای دکتر مالک قایدزاده رئیس کمیسیون مالیاتی کانون وکلا و سرکارخانم تاجدینی عضو آن کمیسیون ،با مدیرکل امورمالیاتی استان بوشهرومعاون ایشان در امور شهرستان ، تشکیل جلسه دادند.

این جلسه به منظور طرح مشکلات مالیاتی وکلای محترم ، برگزار شد.

ابتدادکترعبدالصمد دولاح،رییس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، گفت:دراستان بوشهرقريب به نهصد وکیل ائم  از پایه یک و کارآموز در ارائه خدمات حقوقى به مردم فعاليت دارند . برابر موازين قانونى نهاد كانون و اداره دارايى هريك وظايف و تكاليف قانونى متقابل نسبت به همديگر داشته از شيوه و تهيه ابطال تمبر تا محاسبه ماليات يك وكيل و اخيرا مشكلات وكلاى سرپرست با توجه به الكترونيكى شدن قراردادها كه هر كدام مسئله و معضلى براى وكيل دادگسترى و كار آموز را  فراهم نموده است . همكاران محترم حاضر  در ادامه هر يك از اين مشكلات را تبيين خواهند نمود اما معتقد هستيم تقابل جامعه وکالت، با اداره دارایی مورد قبول نیست. قطعا در صورت تعامل و رعايت قوانين مشكلات پيش آمده قابل حل مى باشد . وى افزود ؛متأسفانه در مراجعه وکلا به اداره دارایی توجه لازم قانونى صورت نمى گيرداگرچه ما به کمبود وقت واقف هستیم.

دكتردولاح تأكيد نمود ، اگر تحقیق شود هیچ وکیلی در بوشهر درآمد چشم گیری ندارد. دغدغه همکاران ما اقدامات غيرقانونى در محاسبات  مالیات مى باشد از جمله با مراجعه به پرينت حساب همكاران در حاليكه بار اثباتى در آمد بودن آن كه قانونا بايد بر عهده اداره دارايى باشد بر عهده وكيل معرفى مى گردد آنهم در سال هاى ٩٣ و ٩٤ و غيره يا ازمحکوم به واریزی به حساب وکیل و امثالهم بدون ادله اى به عنوان درآمد وكيل محاسبه و با ضريب ٥٥ درصد در رديف ماليات براى وكيل در نظر گرفته شده است همه ى اين اقدامات وجهه قانونی ندارد.همکاران ضمن مراجعه خواستار شکایت بر عليه اداره دارايى و كارمند مربوطه به عنوان گزارش خلاف واقع هستند. رئيس كانون ياد آور شد 

درهر پرونده ای ، کارآموز اعلام وکالت کند باید به تأیید وکیل سرپرست برسد در اين حالت نبايد  برای وکیل سرپرست بار مالیاتی داشته باشد.

دکتر دولاح با بیان اینکه کانون های وکلا در ایران برای ثبت با مشکل مواجه هستند گفت:حساب کانون های وکلا اغلب به نام رئیس کانون افتتاح می شود و این امر موجب مشکل مالیاتی برای رؤسای کانون ها است.

دکتر دولاح در ادامه اظهار داشت بسيارى از وكلا در آمد مناسبى نداشته و نا چارا به ديگر مشاغل  روی آورده اند.رئیس واعضاء هیئت مدیره بدون دریافت هیچ حقوق و مزایایی خدمت می کنند.

اگر مبنای محاسبه وتشخیص مالیات قانون باشدخیلی از مشکلات وکلا حل می شود. و در سايه قانون فرارمالياتى نيز به حد اقل مى رسد .

نباید عزت یک وکیل نادیده گرفته شود که تحمل آن برای ما سخت است.

در ادامه دکتر بهرام فرهمند صابر گفت:خرید تمبر برای سازمان هزینه بر است اگر سیستم سنتی حذف شود توجیه اقتصادی آن که همان کم کردن هزینه ها است حاصل می شود.

دکتر فرهمندصابر با بیان اینکه رویکرد اداره دارایی جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت:اگردسترسی به تمبرمالیاتی به جز کانون وکلا از راههای دیگر نظیر بانک ها مقدور نباشد اداره‌ دارایی به مقصود خویش می رسد.

اولویت بخشیدن،  به تمبر دیجیتال است که این موضوع باید در استان عملیاتی شود.

وکیل به نیابت از دیگری کاری انجام می دهد پس اصل براین است که وجوهات واریزی به حساب وکیل ،متعلق به موکل است ومحاسبه آن بعنوان درآمد وکیل ظلم بزرگی است.

درادامه جلسه،‌ جناب آقای بهزاد نژادی ،نائب رئیس کانون وکلای دادگستري بوشهر،در خصوص ایرادات وارده به ابطال تمبر به روش سنتی گفت:

دربسیاری ازاستان ها این روش منسوخ گردیده وسیستم الکترونيک جایگزین شده است استان بوشهر نیز لازم است ابطال تمبر بصورت دیجیتال را جایگزین روش سنتی کند.

نائب رئیس کانون وکلای بوشهر،‌همچنین گفت :درآخرین روزهای سال نودوهشت،آیین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری،به تصویب قوه محترم قضاییه رسید که هم اکنون درحال اجرا است طبق این آیین نامه تعرفه حداقل افزایش را داشته که این امر سبب افزایش تمبر مصرفی کانون وکلای بوشهر شده است.

سپس ،جناب آقای عباس سلطانی منفرد رئیس کمیسیون کارآموزی ،اختبار و آموزش کانون وکلای دادگستری بوشهر گفت:

وکلای محترم سؤالاتی از هیئت مدیره مطرح می نمایند که عینا" حضورتان ارائه می دهیم.

اظهارنامه کارآموزان به چه کیفیتی است؟

دستگاه پایانه خرید یا همان دستگاه پوز،مصوبه مورد استفاده وکلا،باتوجه به اینکه کارآموزان دفتر مستقل ندارند تکلیف چیست؟

گاهی دو وکیل در یک پرونده اعلام وکالت می کننداما رویه‌ اداره دارایی این است که برای هردو وکیل مالیات‌ محاسبه می کند.

یک پرونده در چند مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد مبنای درآمد مشمول مالیات، حداقل باید یک شماره شانزده رقمی باشد نه فرعیات آن شماره پرونده

جناب آقای دکتر مالک قایدزاده  رئیس کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری بوشهر اعلام داشتند :

دستگاه نقش تمبر برای اداره مالیاتی بهتر می باشد واگر دستگاه نقش تمبر نباشد یک شماره حساب ،برای تمبر مالیاتی تعیین گردد.

طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم درمورد پرینت حساب ،مربوط به کسانی است که اظهارنامه مالیاتی نداده اند.

دکتر قایدزاده همچنین گفت:بار اثبات درآمد مشمول مالیات با اداره مالیات است که باید ثابت نماید وجه واریزی به حساب وکیل ، مشمول درآمد است.این روش در دیگر کشورها نیز انجام می شود اداره دارایی پرینت می گیرد واصرار دارد که ثابت کند وجوه واریزی بابت چه بوده است مشکل اینجاست که در پرینت اخذ شده نام واریز کننده مشخص نیست و وظیفه وکیل است که واریز کننده را مشخص کند.

باید مبنای ماده ۳۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال ۹۸رامورد توجه قرار دهیم..

سرکار خانم تاجدینی عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلا که در آن جلسه حضور داشتند بیان داشت:

تعداد پرونده های وکلا از دادگستری ،استعلام می شود و با کد ملی پرونده به همراه ردیف های آن استخراج می شود که این کار مفسده آمیز است.

بهترین راه تشخیص درآمد وکلا همان تمبر مصرفی است که باحسن نیت باید مبنا قرار گیرد.

 

جناب آقای احمدپری ،مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر،ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه،اعلام نمودند:واقعیت امر این است که قبل از دستور تراکنش ها نه ما مشکلی احساس می کردیم و نه جامعه وکالت،مالیات بر اساس حق الوکاله وتمبرمصرفی تعیین می شد .مبنا دفترچه مالیاتی بود.تأکید دارم که تعامل با کانون وکلا باید سرلوحه کار ما باشد.

دراجرای صحیح قانون ،کانون وکلا در کنار ماست من تأکید می کنم باید احترام خاص گذاشته شودو نمی پذیرم که حرف وکیلی مورد توجه قرار نگیرد.

سیستم خوداظهاری باید نهادینه شود.مبحث علی الرأس باید برداشته شود اصل بر صحت است.

ما نهایت همکاری را انجام می دهیم که مشکل تراکنش ها رفع شود.

در مورد تمبر مالیاتی همکاری می کنیم.

در پایان،آقای صاف دل ، معاون امور شهرستان اداره کل امور دارایی،گفت:درحدود ۳۰یا ۴۰ پرونده توسط کمیسیون تراکنش خارج شده است.

کارآموزان باید تشکیل پرونده دهند واظهار نامه را به صورت غیر فعال یا درآمد مشمول مالیات تنظیم کنند.احترام خاصی برای وکلای دادگستری قائل هستیم.

( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری بوشهر)

insert_chart_outlined بازدید: 462
نویسنده: admin

local_offerبرچسب ها

امور مالیاتی

insert_commentنظرات

mode_comment نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید
لو هولتز
اگر از زندگی خسته شده‌اید، اگر هر روز با یك آرزوی داغ برای انجام كاری از خواب بیدار نمی‌شوید، برای این است كه به اندازه‌ی كافی هدف ندارید.