جمعه 8 مهر 1401 | Friday 30 September 2022
image

جلسه ى هم انديشى و افزايش همكارى هاى حقوقى و قضايى

سه شنبه ١٤٠٠/٤/١ به مناسبت پاسداشت هفته قوه قضائيه ، جلسه ى هم انديشى و افزايش همكارى هاى حقوقى و قضايى و آگاهى از خواسته ها و انتظارات جامعه و افزايش سرمايه اجتماعى با تأكيد بر بررسى سند تحول قضايى ، صلح و سازش و پيشگيرى از وقوع جرم در دادگسترى استان با حضور رئيس كل دادگسترى استان جناب دكتر جمادى ، معاونين ، دادستان جناب حسن پور ، رئيس حفاظت و اطلاعات دادگسترى ، رئيس دانشگاه آزاد اسلامى جناب دكتر عبدالهى برگزار شد . اين نشست انديشه ورز كه از ساعت ٩ آغازشد ساعت ١٢ خاتمه يافت . رئيس كانون وكلاى دادگسترى استان جناب دكتر دولاح نيز به دعوت دادگسترى در این نشست  حضور داشتند . دراين نشست علمى و قضايى موضوعات صدر الذكر ، تو سط حاضرين مورد تحليل قرار گرفت و دكتر دولاح ضمن تبيين جايگاه كانون وكلاء كه اجتماع متخصصين حقوق در عالى ترين سطح در يك سيستم حقوقى را تشكيل مى دهد نظر مقامات قضايى و حاضرين را به توجه ويژه به اين سرمايه علمى و اجتماعى بى نظير در قياس با ساير ادارات دولتى در سطح استان دعوت نمود . و رعايت خواسته هاى صنف وكالت را مورد تأكيد قرارداد . درادامه ، رئيس كانون وكلاى استان به اجراى قانون بدون تبعيض باذكر مصاديقى اشاره نمود و بيان كرد اجراى يك قانون بد ، بدون تبعيض به مراتب بهتر از اجراى يك قانون خوب ولى با تبعيض است ، دكتر دولاح همچنين با اعلام تبريك به مناسبت تولد امام رضا (ع ) و تبريك به ملت شريف ايران و انتخاب منتخب خود در جايگاه رياست جمهورى با طرح مشكلات مردم در خصوص معيشت ملت از جمله حقوق اقتصادى جامعه اظهار اميدوارى نمودو بيان داشت ، جامعه وكالت  با مشاركت دستگاه قضايى به منظور حل مشكلات در اين زمينه ، در كنار مردم خواهند بود . رئيس كانون بوشهر با تحليلى علمى و حقوقى پيرامون كرامت انسان با طرح اين سئوال كه كرامت چيست ؟ و درچه زمانى كرامت انسان رعايت ميگردد ؟ بيان داشت ،  زمانيكه همه ى حقوق يك شهروند شامل حقوق اقتصادى ، حقوق فرهنگى و حقوق سياسى و ديگر حقوق او با هم و در كنار همديگر رعايت شود . و توجه مقامات قضايى را به حفظ و پاسدارى حق بر محيط زيست در سطح استان با اينكه حق مذكور در نسل سوم حقوق بشر قرار گرفته ولى تعميق و الزام به اجراى آن در رديف حق هاى نسل اول حقوق بشر است دعوت نمود.قسمت دوم _ در خاتمه دكتر دولاح با تشريح  همكارى هاى كانون در حمايت از مردم در موضوعات وكالت معاضدتى و تسخيرى و داوری پيشنهاد تشكيل كار گروهى متشكل از دادگسترى ، كانون وكلاء ، دانشگاه و بسيج حقوقدانان و نمايندگان ديگر اصناف استان به منظور تبادل نظر و رفع  مشكلات و موانع به منظور تسهيل خدمات بهتر براى مردم ارائه نمود و بخشى از مشكلات مردم را اطاله دادرسى دانسنند و تلاش براى توسعه آموزش دانش حقوق در سطوح مختلف ياد آور شدند و اضافه نمودند ، كانون وكلا آماده هر نوع همكارى در همه زمينه ها مى باشد .

( روابط عمومى كانون وكلاى دادگسترى استان بوشهر )

 

insert_chart_outlined بازدید: 268
نویسنده: admin

local_offerبرچسب ها

هفته قوه قضائيه

insert_commentنظرات

mode_comment نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید
لو هولتز
اگر از زندگی خسته شده‌اید، اگر هر روز با یك آرزوی داغ برای انجام كاری از خواب بیدار نمی‌شوید، برای این است كه به اندازه‌ی كافی هدف ندارید.