جمعه 8 مهر 1401 | Friday 30 September 2022
image

استقلال کانون وکلا راه تضمین حقوق بنیادین مردم است

جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: لایحه استقلال کانون وکلا از یک سو متضمن توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی همگام با ارتقای استانداردهای بین‌المللی بود و از سوی دیگر چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود.

وی تصریح کرد: واضعان لایحه می‌خواستند کانون وکلا مستقل، مدنی، خود انتظام و متکی به دادگاه‌های انتظامی باقی بماند. بر همین اساس دکتر مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح استقلال کانون وکلا را تدوین کرد و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی آن را مهیا برای تضمین حقوق شهروندان کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون وکلای امروز ، با تعدد ، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران ها روبرو است، ابراز داشت: از یک سو بیماری کرونا سبک زندگی را دستخوش تغییر کرده است و برنامه‌های جاری کانون را نیز متأثر از وضعیت فوق‌العاده خود ساخته است و از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور ناهمراهی‌هایی با نهاد وکالت ابراز داشته‌اند.

مالکی ادامه داد: طرح‌ها و لوایحی در این سالها مطرح شده که جامعیت و مانعیت نداشته و در غیاب پشتوانه تحقیقاتی و بنیه کارشناسی ، قهقرایی و رو به عقب ارزیابی می‌شوند. بحران‌هایی که مواجهه با هر یک توان و تمرکز و توسعه راهبردی کانون را تنزل داده و انرژی ما را مصروف خنثی سازی پیامدهای ناسزاوار خود کرده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده است و چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی‌کند.

insert_chart_outlined بازدید: 247
نویسنده: admin

local_offerبرچسب ها

استقلال کانون وکلا نهاد وکالت حقوق ملت

insert_commentنظرات

mode_comment نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید
لو هولتز
اگر از زندگی خسته شده‌اید، اگر هر روز با یك آرزوی داغ برای انجام كاری از خواب بیدار نمی‌شوید، برای این است كه به اندازه‌ی كافی هدف ندارید.